WIIGA Logo WIIGA Flag
Western Isles Island Games Association
Comann Geamannan Eileanach nan Eilean Siar
 
30 June 2009
TEAM WESTERN ISLES SECURE FIRST MEDAL AT GAMES
30 Òg Mhìos
DUAIS UMHA DO SGIOBA NAN EILEAN SIAR!

Alison with her bronze medal

The Western Isles team have secured their first medal!  Alison Campbell only recently decided to race in the 10,000m track event and came in third with a fantastic time of 38.02.30. This is fantastic news for the Western Isles team, and a complete surprise given that she had never competed in this track event before Alison commented:

“I am delighted to have been placed to have gained bronze and it is so unexpected.  It  was only recently I decided to run in the event as I am normally a half marathon competitor. This has given me a great boost going into Friday’s half marathon competition and I have gained fantastic experience in an event I have never competed in before”.

Tha Sgioba nan Eilean Siar air a’ chiad duais fhaighinn!  ‘S ann bho chionn ghoirid a rinn Alison Caimbeul suas a h-inntinn pàirt a ghabhail ann an rèis 10,000m agus tha i air an treas àite fhaighinn a’ crìochnachadh ann an 38.02.  ‘S e deagh naidheachd a tha seo do sgioba nan Eilean Siar, agus tha e air iongnadh a chur air a h-uile duine oir cha robh Alison riamh air pàirt a ghabhail as an rèis seo.  Thuirt Alison:

“Tha mi glan air mo dhòigh gu bheil mi air duais umha a’ ghlèidheadh agus cha robh mi a’ sùileachadh gun tachradh seo idir.  ‘S ann bho chionn ghoirid a rinn mi suas m’ inntinn gu robh mi airson ruith oir ‘s ann as a leth mharathon a bhios mi a’ gabhail pàirt mar is trice. Tha seo air togail mhòr a thoirt dhomh ‘s mi a’ ruith as a leth mharathon Dihaoine agus tha mi air eòlas fìor mhath fhaighinn ann am farpais ùr”

Athletics

Athletics

Tuesday is another action packed day of competitions with Eilidh MacKenzie taking part in the 1500m finals this evening and Eve Carrington competing in her first competition of the Games, the 100m hurdles. More tomorrow! Tha farpaisean gu leòr a’ gabhail àite an-diugh Dimàirt le Eilidh NicChoinnich a’ ruith as a’ chuairt dheireannach de 1500m agus Eve Carrington as a’ chiad chuairt de na 100m Hurdles.  Tuilleadh a-màireach!

MG Alba logo
Bardon Hebrides logo
Harris Tweed Hebrides logo
Comhairle nan Eilean Siar logo
Selina the Seal - Island Games logo


 
WIIGA Logo WIIGA Flag

Western Isles Island Games Association
Comann Geamannan Eileanach nan Eilean Siar