WIIGA Logo WIIGA Flag
Western Isles Island Games Association
Comann Geamannan Eileanach nan Eilean Siar
 

Åland Games: 27th June - 3rd July

Gold (1500m) and Silver (800m) for Eilidh MacKenzie

Eilidh with her gold medal

Silver for Donnie Macleod

Donnie starting in the heats

Bronze for Alison Campbell

Alison with her bronze medal

Åland News

Blue arrowJuly 3 2009
Day 6: Eilidh misses 800m Gold by 0.06 of a second!
Day 5: Silver Medal For Team Western Isles!
Blue arrowJuly 2 2009
Day 4: Donnie wins Silver!
Day 4 at the 13th NatWest Island Games
Blue arrowJuly 1 2009
Day 3: Action from the Island Games
Blue arrowJune 30 2009
Day 2: Eilidh strikes Gold again!
Day 2: Team WIIGA win first medal!
Day 2: News!
Blue arrowJune 29 2009
Island Games Underway
Blue arrowJune 25 2009
Water Carrier and Flag Bearer Named
Blue arrowJune 22 2009
Final Preparation for Äland
Blue arrowJune 18 2009
MG ALBA Support Island Games

News from Äland will feature daily on the "An Là" programme on BBC ALBA from 8.00pm (Sky Channel 168 and Freesat 110). The games will also be covered on BBC Radio nan Gàidheal's Aithris na Maidne programme from 7.30am and Aithris an Fheasgair from 5pm. For live feeds and results check out http://www.alandresults2009.com or http://www.bbcalba.co.uk

Åland Games Web Site

Download Official Program (1mb pdf)

After successes at both the Shetland and Rhodes Games, the Western Isles Squad will depart
for Aland on 27th June buzzing with high hopes and soaring enthusiasm.

It’s an exciting time for the Western Isles squad, with the pressure on to improve on the impressive cache of medals they took home from Rhodes, the hardest Games we’ve attended so far, given the scorching heat and the distracting beaches, swimming pools and the sights and sounds of the Faliraki nightlife!

Our squad did us proud and we hope that this year will be no different!

Flying direct by Charter on 27th June from Stornoway to Mariehamn will be a total squad of 78 (including Team Managers and General Officials). On arrival we will take part in the Official Opening Ceremony where over 3000 competitors from all over the world will March through the streets of Mariehamn.

The squad returns home on 5th July, hopefully with their bags loaded with medals! I’m sure that they will have enjoyed the experience and will have embraced the idea of the event—the Friendly Games.

An deìdh cho soirbheachail sa bha Geamannan Shealltainn agus Rhodes, that Sgioba nan
Eilean Siar a’ siubhal gu Aland air 27 Ògmhios Iàn dòchais agus aig àirde dealasachd.

Le còrr air 3,200 lùth-chleasaiche bho 25 coinhearsnachd bho thimcheall an t-saoghail a gabhail pàirt ann an 25 diofar spòrs, se àm togarrach a tha seo do Sgioba nan Eilean Siar. Ach, that impidh orra tilleadh dhachaigh le fiù barrachd bhuinn nan ultach a thug iad dhachaigh à Rhodes—agus cha b’e geamaichean furasta a bha sin, bha an teas sàraichte, na tràighean agus amaran snàmh cho tarraingeach, agus sin gun guth a thoirt air na bha gabhail àite gach feasgar ann an Faliraki!

Tha sinn pròiseil as ar sgioba agus tha sinn cinnteach gu soirbhich leotha a cheart cho math am bliadhna.

Sgèithidh an sgioba iomlan de 78 neach (Manaidseirean Sgioba agus Luchd-oifigeil nam measg), dìreach à Steònabhagh gu Marihamn. Nuair a ruigeas sinn, gabhaidh a h-uile duine pàirt ann am Fàilteachas Fosgladh Oifigeil far am bi còrr air 3000 farpaiseach bho air feadh an t-saoghail a caismeachd tro shràidean Mariehamn. Se an fhèileadh a bhios air mòran de la gillean—tha sinn an dòchas nach fhairich iad fuachd!!

Tha an sgioba a’tilleadh dhachaigh air 5 Iuchar, le màileidean Iàn bhuinn, that sinn an dòchas! Tha sinn cinnteach gu còrd an turas riutha agus bi aid air ghabhail ri spiorad an tachartais—Na Geamannan Càirdeil.

 

Paul Smith takes big air!
MG Alba logo
Bardon Hebrides logo
Harris Tweed Hebrides logo
Comhairle nan Eilean Siar logoDonnie at the Western Isles Track and Field race


 
WIIGA Logo WIIGA Flag

Western Isles Island Games Association
Comann Geamannan Eileanach nan Eilean Siar